Soil association

Keurmerk
Keurmerk

Soil association

Soil Association is een Brits keurmerk voor biologische kweekvis, schaal- en schelpdieren. Welke eisen stelt het keurmerk? Het keurmerk geeft dezelfde garanties als het Europese keurmerk voor biologische kweekvis. Biologische viskweek garandeert goede kweekomstandigheden en stelt als minimumeisen aan dierenwelzijn. Vissen worden bijvoorbeeld met een lagere dichtheid gehouden, in kwekerijen die aansluiten bij hun natuurlijke behoeften, en er zi...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Soil Association is een Brits keurmerk voor biologische kweekvis, schaal- en schelpdieren.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het keurmerk geeft dezelfde garanties als het Europese keurmerk voor biologische kweekvis. Biologische viskweek garandeert goede kweekomstandigheden en stelt als minimumeisen aan dierenwelzijn. Vissen worden bijvoorbeeld met een lagere dichtheid gehouden, in kwekerijen die aansluiten bij hun natuurlijke behoeften, en er zijn regels voor diervriendelijk transport en slacht. Op sommige aspecten gaat Soil Association verder. Zo is er een verbod om een kwetsbaar zeewier van de zeebodem te oogsten, zijn sommige medicijnen niet toegestaan en is er een maximum aan de vastentijd voor slacht.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Biologische kweekvis, schaal- en schelpdieren.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.