PEFC Recycled

Keurmerk
Keurmerk

PEFC Recycled

PEFC is een internationaal keurmerk voor papier en hout(producten). Ten minste zeventig procent van het PEFC-papier bestaat uit oudpapier-vezels. Als er daarnaast virgin vezels gebruikt worden, komt ten minste 70 procent hiervan uit PEFC gecertificeerde bron. Het overige materiaal komt uit gecontroleerde, legale oogst. Naast dit papierkeurmerk kent PEFC ook nog een keurmerk voor papier met minstens 70 procent vezels van hout uit duurzaam behee...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

PEFC is een internationaal keurmerk voor papier en hout(producten). Ten minste zeventig procent van het PEFC-papier bestaat uit oudpapier-vezels. Als er daarnaast virgin vezels gebruikt worden, komt ten minste 70 procent hiervan uit PEFC gecertificeerde bron. Het overige materiaal komt uit gecontroleerde, legale oogst. Naast dit papierkeurmerk kent PEFC ook nog een keurmerk voor papier met minstens 70 procent vezels van hout uit duurzaam beheerd bos.

Het PEFC-keurmerk stelt alleen eisen aan de herkomst van de vezels, maar niet aan energie- en chemicaliëngebruik bij het maken van papier.

PEFC is net als FSC een internationale organisatie met criteria voor bosbeheer. PEFC is betrouwbaar want er is controle door een onafhankelijke, gecertificeerde organisatie.

Eisen aan milieu en arbeid

PEFC houtproductie mag niet ten koste gaat van bossen met een hoge natuurwaarde of kwetsbare bossen. Ook PEFC staat niet toe om hout te kappen langs waterlopen en op steile hellingen, vanwege het erosiegevaar. Er niet meer gekapt worden dan er kan aangroeien. PEFC stelt ook eisen aan arbeidsomstandigheden van bosarbeiders en werknemers in de hout- en papierindustrie.

Er is kritiek op PEFC-gecertificeerd hout uit Maleisie omdat hiervoor toch ontbossing plaatsvindt. Voor papier met PEFC-keurmerk geldt deze kritiek niet, omdat het hout van in Nederland geproduceerd PEFC papier voornamelijk uit België, Duitsland en Chili komt, en in mindere mate uit Scandinavië en Noord-Amerika. 


Laatste screening 2014
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.