Passief Bouwen Keur

Keurmerk
Keurmerk

Passief Bouwen Keur

Het PassiefBouwenKeur wordt verleend aan zeer zuinige woningen (passiefwoningen). Deze huizen hebben nauwelijks verwarming nodig door optimaal gebruik te maken van zonnewarmte, zeer hoge isolatie en warmteterugwinning. Bij het ontwerp voor passief bouwen wordt gelet op optimale lichtinval, isolatie, kierdichting en warmteterugwinning uit ventilatielucht. PassiefHuizen zijn veel energiezuiniger dan wettelijk is vereist (vastgelegd in de Energi...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Het PassiefBouwenKeur wordt verleend aan zeer zuinige woningen (passiefwoningen). Deze huizen hebben nauwelijks verwarming nodig door optimaal gebruik te maken van zonnewarmte, zeer hoge isolatie en warmteterugwinning.

Bij het ontwerp voor passief bouwen wordt gelet op optimale lichtinval, isolatie, kierdichting en warmteterugwinning uit ventilatielucht. PassiefHuizen zijn veel energiezuiniger dan wettelijk is vereist (vastgelegd in de EnergiePrestatieNorm) voor nieuwbouwwoningen. Lees meer op Energieneutrale woning.

Een certificaat PassiefBouwenKeur krijgt een woning in twee stappen. De eerste is 'Ontworpen volgens PassiefBouwenKeur', als is gebleken dat het ontwerp aan de strenge eisen voldoet. De tweede is 'Gebouwd volgens PassiefBouwenKeur': als blijkt dat is gebouwd zoals voorgeschreven in het ontwerp en de keurmerkeisen.

Er zijn controles tijdens de bouw en na oplevering. Die controle vindt plaats door een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie. Eigenaar van PassiefBouwen is de gelijknamige stichting, zie www.passiefbouwen.nl. Er bestaat ook een PassiefBouwenKeur voor bestaande woningen (PassiefBouwenKeur Woningen Renovatie).

Welke eisen stelt het keurmerk / logo?

Een passief gebouw is extra goed geïsoleerd, kierdicht uitgevoerd en voorzien van drievoudig glas. De passieve bouwmethode gaat over het netto energieverbruik per vierkante meter en het maximale primaire energieverbruik per jaar. Passieve gebouwen zijn voorzien van zeer goede ventilatiesystemen met warmteterugwinning. Door een balansventilatie-installatie wordt steeds even veel verse lucht ingebracht als vuile lucht wordt afgezogen. Daardoor kan de warmte van de verwarmde binnenlucht in het stookseizoen worden overgedragen aan de binnengebrachte frisse buitenlucht. Een passief gebouw wordt op het zuiden georiënteerd. De zuid oriëntatie maakt benutting van passieve zonnewarmte in het stookseizoen mogelijk. Een passief gebouw heeft relatief grote ramen aan de zuidkant en vaak kleinere ramen aan de noordzijde en is compact gebouwd om de hoeveelheid geveloppervlak zo beperkt mogelijk te houden. Zonwering is aanwezig om oververhitting in de zomer te voorkomen.

Een passief gebouw heeft ook interne zonering. Dat wil zeggen dat ruimten waar warmte gewenst is aan de zuidkant liggen. Dat zijn: woonkamers, kinderkamers en dergelijke dus aan de zuidkant. Ruimten die warmte produceren of geen warmte nodig hebben liggen aan de noordkant. Dat zijn: keukens, badkamers, trappenhuizen, bergplaatsen, garages en dergelijke.

Hoe is de controle geregeld?

Een gebouw mag alleen gecertificeerd worden door een geaccrediteerd gebouwcertificeerder van het internationale Passive House Institute. Deze controleert het werk van een adviseur/architect of het correct is ingevuld op een speciaal gemaakt certificeringsplatform. Bij oplevering worden voor Gebouwd volgens Passiefbouwenkeur een aantal voorgeschreven controles uitgevoerd, o.a. op luchtdichtheid. Op de website van het Passive House Institute staan de 50 wereldwijde certificeerders. 


Laatste screening december 2017
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.