Nieuwe standaard kip

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Nieuwe standaard kip

Nieuwe Standaard Kip is een bedrijfslogo van Jumbo dat op vers kippenvlees staat. Welke eisen stelt het beeldmerk? Jumbo schrijft op haar website dat de Nieuwe Standaard Kip een beter en langer leven heeft dan de plofkip. Omdat de leefomstandigheden niet zijn vastgelegd in een eisenpakket, kunnen wij het ambitieniveau van deze werkwijze niet beoordelen. Ook omdat dit beeldmerk niet voldoet aan de voorwaarde van goede controle, beoordelen we he...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Nieuwe Standaard Kip is een bedrijfslogo van Jumbo dat op vers kippenvlees staat.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Jumbo schrijft op haar website dat de Nieuwe Standaard Kip een beter en langer leven heeft dan de plofkip. Omdat de leefomstandigheden niet zijn vastgelegd in een eisenpakket, kunnen wij het ambitieniveau van deze werkwijze niet beoordelen.

Ook omdat dit beeldmerk niet voldoet aan de voorwaarde van goede controle, beoordelen we het ambitieniveau op milieu en dierenwelzijn niet.

Hoe is de controle geregeld?

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie controleert of aan gestelde de eisen wordt voldaan.
Jumbo heeft geen eisenpakket opgesteld en dus wordt er ook niet gecontroleerd op naleving van de eisen. Daarom voldoet dit beeldmerk niet aan de voorwaarde van goede controle.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Jumbo had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Vers kippenvlees van Jumbo.

 

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.