Milieukeur (Betonproducten)

Keurmerk
Keurmerk

Milieukeur (Betonproducten)

Stichting Milieukeur heeft criteria opgesteld voor producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Milieukeur staat in Nederland onder meer op betonproducten. Welke eisen stelt het keurmerk / logo? Milieukeur beton stelt eisen op het gebied van hergebruik van puin en beton. Milieukeur vindt u op betonstraatstenen, betonbanden en betontegels. Het keurmerk beperkt het meest milieubelastende materiaal in gemengd beto...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Stichting Milieukeur heeft criteria opgesteld voor producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Milieukeur staat in Nederland onder meer op betonproducten.

Welke eisen stelt het keurmerk / logo?

Milieukeur beton stelt eisen op het gebied van hergebruik van puin en beton. Milieukeur vindt u op betonstraatstenen, betonbanden en betontegels. Het keurmerk beperkt het meest milieubelastende materiaal in gemengd beton: grind. Grindafgravingen tasten het landschap aan en grindwinning op zee is een bedreiging voor het zeeleven. Daarom moet het grind in betonproducten met Milieukeur zo veel mogelijk worden vervangen door gerecycled materiaal. Dit is fijngemaakt puin uit bijvoorbeeld gesloopte gebouwen. Hierin mag nauwelijks asfalt of een ander teerproduct zitten, omdat dit kankerverwekkende PAK's bevat. 

De kwaliteit van dit duurzamer beton wordt gegarandeerd doordat Milieukeur eist dat de producten voldoen aan de eisen van het KOMO-keurmerk. Voor straatstenen, banden en tegels van beton heeft KOMO wel criteria; voor bouwstenen en blokken nog niet.

Hoe is de controle geregeld?

Stichting Milieukeur is eigenaar van Milieukeur. De controle is zeer betrouwbaar, want deze is geaccrediteerd en onafhankelijk. Milieukeur geeft bovendien heldere informatie. 

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Betonstraatstenen, betonbanden, betontegels, daktegels van beton, grasbetontegels

 

 


Laatste screening december 2017
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.