Knorr Sustainability Partnership

Top bedrijfslogo
Top bedrijfslogo

Knorr Sustainability Partnership

Knorr Sustainability Partnership is een bedrijfslogo van moederbedrijf Unilever. Het is te vinden op verschillende (niet-verse) maaltijdproducten van het merk Knorr. Het logo geeft aan dat minstens 50% van de groente en kruiden die in het product verwerkt zitten duurzaam geteeld zijn. Het zegt dus niks over de andere ingrediënten in het product. Inmiddels voldoet 95% van alle groenten en kruiden voor Knorr aan de code. Welke eisen stelt het k...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Knorr Sustainability Partnership is een bedrijfslogo van moederbedrijf Unilever. Het is te vinden op verschillende (niet-verse) maaltijdproducten van het merk Knorr. Het logo geeft aan dat minstens 50% van de groente en kruiden die in het product verwerkt zitten duurzaam geteeld zijn. Het zegt dus niks over de andere ingrediënten in het product. Inmiddels voldoet 95% van alle groenten en kruiden voor Knorr aan de code.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het bedrijfslogo laat zien dat de boeren hun groenten geteeld hebben volgens de duurzaamheidseisen van de Duurzame Landbouw Standaard (Sustainable Agriculture Code) van Unilever. Deze standaard stelt management eisen op 12 duurzaamheidsindicatoren, die betrekking hebben op onder meer bodembeheer, gebruik van landbouwchemicaliën, energiegebruik, efficiënt watergebruik en efficiënt transport.

Hoe is de controle geregeld?

Boeren moeten o.b.v.  zelfrapportage hun duurzaamheidprestaties monitoren. De rapportages worden steekproefsgewijs gecontroleerd door een onafhankelijke partij. De duurzaam landbouw code valt onder Unilevers bredere duurzaamheidsprogramma. Het overkoepelende programma wordt geverifieerd door een onafhankelijke partij.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op verschillende (niet-verse) maaltijdproducten van het merk Knorr.

Informatie over het duurzaamheidsprogramma van Knorr is te vinden  op www.knorr.nl


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.