Klimaatneutraal gegarandeerd

Keurmerk
Keurmerk

Klimaatneutraal gegarandeerd

Klimaatneutraal gegarandeerd is een keurmerk dat aangeeft dat een organisatie, product of dienst netto geen broeikasgassen uitstoot. Met netto wordt bedoeld dat er alles aan gedaan wordt om de uitstoot van broeikassen zo laag mogelijk te maken, en dat de uitstoot die niet te vermijden is gecompenseerd wordt door de aankoop van carbon credits. Eigenaar van het beeldmerk is de social venture organisatie Climate Neutral Group. Welke eisen stelt ...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • Zie omschrijving
  • Controle
  • Transparantie

Klimaatneutraal gegarandeerd is een keurmerk dat aangeeft dat een organisatie, product of dienst netto geen broeikasgassen uitstoot. Met netto wordt bedoeld dat er alles aan gedaan wordt om de uitstoot van broeikassen zo laag mogelijk te maken, en dat de uitstoot die niet te vermijden is gecompenseerd wordt door de aankoop van carbon credits. Eigenaar van het beeldmerk is de social venture organisatie Climate Neutral Group.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Om het keurmerk te mogen voeren moet de organisatie, de producent of de dienstverlener in beeld hebben hoe hoog de uitstoot van broeikasgassen door de organisatie, het product of de dienst is, er moeten doelstellingen zijn om de uitstoot naar nul te brengen met een bijbehorend reductieplan en de resterende uitstoot moet gecompenseerd worden door aankoop van zogenaamde CO2- of carbon credits. Dit laatste is een financieringsmechanisme waarmee CO2-reductie elders mogelijk wordt gemaakt. Tot slot moet het bedrijf communiceren over haar ontwikkelingen op het gebied van CO2 reductie.

Hoe is de controle geregeld?

De eerste controle kan zowel door Climate Neutral Group zelf worden gedaan als door onafhankelijke organisaties die door de Climate Neutral Group als expert erkend zijn. Jaarlijkse hercontrole wordt uitgevoerd door onafhankelijke organisaties die door de Climate Neutral Group als expert erkend zijn.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op zowel voedingsmiddelen als non-food producten, maar het keurmerk kan ook gebruikt worden voor klimaatneutrale organisaties en diensten.


Laatste screening februari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.