IKB eieren

IKB eieren

IKB staat voor Integraal Keten Beheer. IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren: van het primaire bedrijf tot de pakstations. Welke eisen stelt het keurmerk? Het keurmerk stelt kwaliteitseisen aan de manier van produceren, de kwaliteit en de herkomst van eieren. Er zijn geen bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu en ...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

IKB staat voor Integraal Keten Beheer. IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren: van het primaire bedrijf tot de pakstations.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het keurmerk stelt kwaliteitseisen aan de manier van produceren, de kwaliteit en de herkomst van eieren. Er zijn geen bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Wel hebben de kwaliteitseisen m.b.t. diergezondheid, hygi├źne en kwaliteit onderkomen indirect positieve gevolgen voor het dierenwelzijn.

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt uitgevoerd door geaccrediteerde instanties.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Consumptie-eieren


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.