GGN Certified Farming (groente en fruit)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

GGN Certified Farming (groente en fruit)

GGN Certified Farming is een keurmerk groente en fruit, gekweekte vis, schaal-, schelpdieren en zeewier. Welke eisen stelt het beeldmerk? Voor het milieu zijn er geen eisen voor het beperken van klimaatimpact. Er is aandacht voor bodemkwaliteit en jaarlijks worden gewassen geroteerd. Compositie van alle soorten (kunst)mest moet bekend zijn. Energiegebruik wordt gemonitord. Er wordt uitgegaan van veel preventieve maatregelen ter gewasbeschermin...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

GGN Certified Farming is een keurmerk groente en fruit, gekweekte vis, schaal-, schelpdieren en zeewier.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Voor het milieu zijn er geen eisen voor het beperken van klimaatimpact. Er is aandacht voor bodemkwaliteit en jaarlijks worden gewassen geroteerd. Compositie van alle soorten (kunst)mest moet bekend zijn. Energiegebruik wordt gemonitord. Er wordt uitgegaan van veel preventieve maatregelen ter gewasbescherming, maar er zijn geen verdere eisen voor middelen met een lagere milieu-impact. Optimale irrigatie wordt aan de hand van data bepaald, en er moet een watermanagementplan zijn om effici├źnt watergebruik te garanderen.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van het GGN Certified Farming keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid opgesteld, zodat het certificaat ingetrokken kan worden als uit tussentijdse controles blijkt dat een bedrijf niet langer voldoet aan de gestelde criteria.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. GGN had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Verschillende soorten groente en fruit, maar ook gekweekt vis, schaal-, schelpdieren, zeewier, bloemen en planten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van groente en fruit. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.