Gaskeur SV

Keurmerk
Keurmerk

Gaskeur SV

Gastoestellen met het Gaskeur SV hebben een relatief schone verbranding. Er komen weinig stikstofoxiden (NOx) uit vrij (minder dan 40 ppm, ofwel deeltjes per miljoen). Dat maakt verschil, want stikstofoxiden veroorzaken luchtvervuiling: lagere uitstoot vermindert verzuring van het milieu en gaat smogvorming tegen.

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Gastoestellen met het Gaskeur SV hebben een relatief schone verbranding. Er komen weinig stikstofoxiden (NOx) uit vrij (minder dan 40 ppm, ofwel deeltjes per miljoen). Dat maakt verschil, want stikstofoxiden veroorzaken luchtvervuiling: lagere uitstoot vermindert verzuring van het milieu en gaat smogvorming tegen.


Laatste screening 2014
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.