Frysk Erkend Streekproduct

Paraplulogo
Paraplulogo

Frysk Erkend Streekproduct

Het Frysk Erkend Streekproduct is een beeldmerk voor streekproducten uit Friesland. Er zijn ook beeldmerken voor producten uit specifieke streken in Friesland: De Marren uit de Fryske Marren, Wâldpyk uit de Friese Wouden en Waddengoud uit het Waddengebied. Al deze beeldmerken werken volgens dezelfde uitgangspunten, criteria en procedures als het Erkend Streekproduct van Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN). Welke eisen stelt het bee...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Frysk Erkend Streekproduct is een beeldmerk voor streekproducten uit Friesland. Er zijn ook beeldmerken voor producten uit specifieke streken in Friesland: De Marren uit de Fryske Marren, Wâldpyk uit de Friese Wouden en Waddengoud uit het Waddengebied. Al deze beeldmerken werken volgens dezelfde uitgangspunten, criteria en procedures als het Erkend Streekproduct van Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN).

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Producten met het beeldmerk komen uit en/of zijn bewerkt en verwerkt in Friesland (in samengestelde producten komt minimaal 51% van de grondstoffen uit de streek). Bovendien moeten de grondstoffen en producten op maatschappelijk verantwoorde wijze zijn geproduceerd. Wat dit concreet inhoudt, is niet specifiek uitgewerkt.

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeldmerk niet aan die voorwaarde voldoet, beoordelen we het ambitieniveau op milieu en dierenwelzijn niet.

Hoe is de controle geregeld?

Jaarlijkse administratieve controles middels zelfverklaringen van de keurmerkgebruikers, met steekproeven op locatie. De website meldt verder dat onafhankelijke controleurs erop toe zien dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Het is niet duidelijk wie de onafhankelijke controle op naleving van de SPN-eisen uitvoert, en ook is er geen jaarlijkse controle. Er is wel een sanctiebeleid beschreven.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Frysk Erkend Streekproduct had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Diverse voedingsmiddelen van groente en fruit, tot vlees en zuivel. Ook te vinden op samengestelde producten.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.