EU-biologisch (koffie, thee, chocolade)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EU-biologisch (koffie, thee, chocolade)

EU-biologisch wordt beheerd door de Europese Unie (EU). Het staat voor de wettelijke eisen die aan biologische productie worden gesteld. Welke eisen stelt het keurmerk? Het keurmerk kent strenge milieu-eisen. De gewassen zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en kunstmest. Vruchtwisseling is verplicht. Er zijn geen prestatie-eisen aan ontbossing, watergebruik, afvalbeheer, energiegebruik en emissies. Wel i...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

EU-biologisch wordt beheerd door de Europese Unie (EU). Het staat voor de wettelijke eisen die aan biologische productie worden gesteld.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het keurmerk kent strenge milieu-eisen. De gewassen zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en kunstmest. Vruchtwisseling is verplicht. Er zijn geen prestatie-eisen aan ontbossing, watergebruik, afvalbeheer, energiegebruik en emissies. Wel is een verantwoord gebruik van energie en van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem, organische stoffen en lucht verplicht. 

Naast het EU-keurmerk kan ook een nationaal keurmerk voor biologische landbouw op de verpakking staan. Soms stelt zo'n nationaal keurmerk extra eisen, maar niet altijd.

Het Europees keurmerk is een van de topkeurmerken.

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle, van de hele keten. In Nederland is dat Skal. Skal controleert onder meer of het product in het land van herkomst op de productie-eisen is gecontroleerd door een erkende certificatie-organisatie van buiten de EU.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het beeldmerk staat op alle biologische producten, zoals op koffie, thee of chocoladeproducten.

Meer informatie

Meer informatie:
www.skal.nl
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming_en

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.