ECEAT

Keurmerk
Keurmerk

ECEAT

ECEAT is een internationaal keurmerk voor duurzaam toerisme. De afkorting staat voor Europees Centrum voor Eco- en Agrotoerisme. ECEAT heeft een Groene Vakantiegids met duurzame vakantie-adressen in Europa (campings, hotels, B&B’s, vakantiehuizen). Die gebruiken bijvoorbeeld ecologische schoonmaakmiddelen, biologische producten, doen aan natuurbeheer of wekken zelf groene stroom op.  Welke eisen stelt het keurmerk? Er 30 aandachtspunten ...

 • Milieu
 • Dierenwelzijn
 • N.v.t.
 • Mens & werk
 • N.v.t.
 • Controle
 • Transparantie
 • N.t.b.

ECEAT is een internationaal keurmerk voor duurzaam toerisme. De afkorting staat voor Europees Centrum voor Eco- en Agrotoerisme. ECEAT heeft een Groene Vakantiegids met duurzame vakantie-adressen in Europa (campings, hotels, B&B’s, vakantiehuizen). Die gebruiken bijvoorbeeld ecologische schoonmaakmiddelen, biologische producten, doen aan natuurbeheer of wekken zelf groene stroom op. 

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er 30 aandachtspunten voor duurzaamheid, maar geen concrete eisen. Enkele aandachtspunten zijn:

 • Besparen van water en energie, zoveel mogelijk gebruik van ‘groene energie’
 • Beperken van de hoeveelheid afval en scheiden van afval
 • Stimuleren van milieuvriendelijke activiteiten en vervoer
 • Gebruik van duurzame bouwmaterialen of hergebruik van bouwmaterialen
 • Bescherming van de natuurlijke omgeving en oude cultuurlandschappen door landschapsbeheer en -ontwikkeling
 • Landbouwondernemingen moeten een biologisch keurmerk hebben of traditionele, kleinschalige bedrijven zijn die op een duurzame, dier- en gewasvriendelijke wijze hun bedrijf voeren en geen gebruik maken van pesticiden, hormoonvoer en genetisch gemodificeerde producten
 • Ondersteuning van de lokale economie en cultuur
 • Aanbod van (biologische) streekproducten en lokale activiteiten die het milieu niet of zo min mogelijk belasten.

Hoe is de controle geregeld?

De accommodaties sturen een online rapportage met bewijsstukken in, ECEAT beoordeelt deze.
De accommodaties worden steekproefsgewijs bezocht door ECEAT / De Groene Vakantiegids.

Waar kun je het keurmerk vinden?

Bij toeristische accommodaties: campings, bed & breakfasts, hotels, pensions, vakantiehuizen.

Meer informatie

www.eceat.org

www.groenevakantiegids.nl


Laatste screening maart 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.