Control Union Certifications (Biologische Potgrond)

Keurmerk
Keurmerk

Control Union Certifications (Biologische Potgrond)

Het keurmerk Control Union Certifications staat op meststoffen en bodemverbeteraars die wettelijk zijn toegestaan in de biologische landbouw. De potgrond zelf is niet biologisch. Stalmest, gecomposteerd huishoudelijk gft-afval en veengrond zijn toegestaan, kunstmest niet. Dierlijke mest (rundermest, pluimveemest) moet afkomstig zijn van grondgebonden veehouderijen, wat betekent dat mest afkomstig van de intensieve kippen- en varkenshouderij ni...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Het keurmerk Control Union Certifications staat op meststoffen en bodemverbeteraars die wettelijk zijn toegestaan in de biologische landbouw. De potgrond zelf is niet biologisch. Stalmest, gecomposteerd huishoudelijk gft-afval en veengrond zijn toegestaan, kunstmest niet. Dierlijke mest (rundermest, pluimveemest) moet afkomstig zijn van grondgebonden veehouderijen, wat betekent dat mest afkomstig van de intensieve kippen- en varkenshouderij niet mag. Producten met veengrond (turf) hebben als nadeel dat ze veel milieuschade veroorzaken. In veengrond zit CO2 opgeslagen en die komt vrij bij het afgraven. Daarnaast kan het afgraven ook zorgen voor aantasting van het veengebied. 

Betrouwbaar, accreditatie onbekend

Controle van het keurmerk is goed want producten worden door een onafhankelijke derde partij gecontroleerd, maar het is onbekend of de organisatie ook is geaccrediteerd. Biologische potgrond met het Control Union-keurmerk is te koop via internet, natuurvoedingswinkels en tuincentra.

Claims zonder garantie

Naast dit keurmerk circuleren er nog verschillende fabrikantenlogo’s op potgrond waarop bijvoorbeeld staat ‘bio’ of ‘toepasbaar in de biologische landbouw’. Deze aanduidingen worden aangebracht door de producenten van potgrond zelf; voor ‘biologische’ potgronden is immers geen onafhankelijke controle en certificering verplicht, in tegenstelling tot het gebruik van de term bio op onder andere voedingsmiddelen. Alleen als de samenstelling van de potgrond door een onafhankelijke instantie gecontroleerd is (zoals Control Union), heb je de garantie dat het ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet die de biologische landbouw eraan stelt.

Biologische potgrond: geen eisen aan turfgehalte

Hoe minder veen of turf de potgrond bevat, hoe beter voor het klimaat. Zie ook onze pagina ‘Goede bemesting’. Als biologisch verkochte potgrond stelt geen eisen aan het turfgehalte. Als de potgrond grotendeels uit veen bestaat, heeft het een hogere klimaatbelasting dan potgrond zonder veen, zoals kokospotgrond.


Laatste screening april 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.