ClimatePartner: Climate neutral

Keurmerk
Keurmerk

ClimatePartner: Climate neutral

ClimatePartner helpt bedrijven om klimaatneutraal te opereren. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het label ‘klimaatneutraal’ van ClimatePartner garandeert dat een product of dienst klimaatneutraal wordt aangeboden, of dat een bedrijf klimaatneutraal werkt. Dat wordt bereikt door middel van het verkleinen van de CO2-voetafdruk en het compenseren van de CO2-uitstoot die (nog) niet vermeden kan worden. Hiervoor wordt eerst de CO2-voetafdruk van ee...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

ClimatePartner helpt bedrijven om klimaatneutraal te opereren.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het label ‘klimaatneutraal’ van ClimatePartner garandeert dat een product of dienst klimaatneutraal wordt aangeboden, of dat een bedrijf klimaatneutraal werkt. Dat wordt bereikt door middel van het verkleinen van de CO2-voetafdruk en het compenseren van de CO2-uitstoot die (nog) niet vermeden kan worden.

Hiervoor wordt eerst de CO2-voetafdruk van een bedrijf of product bepaald, waarbij de scope (welke uitstoot er wel en niet wordt meegerekend) wordt bepaald in samenspraak met de klant, afhankelijk van de bedrijfstak en de doelstellingen. Vervolgens wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Ten slotte wordt de resterende CO2-voetafdruk gecompenseerd. Dit gebeurt via CO2-compensatieprojecten die gecertificeerd zijn door bijvoorbeeld Gold Standard of Verified Carbon Standard. ClimatePartner biedt ook oplossingen voor het klimaatneutraal maken van de aanleverketen van bedrijven.

Omdat de maatregelen om de CO2-voetafdruk te verkleinen en de mate van CO2-compensatie zullen verschillen per bedrijfstype en productgroep, kunnen we geen score toekennen aan het ambitieniveau van dit keurmerk. Wel kunnen we zeggen dat het aanbieden van gecertificeerd klimaatneutrale producten of diensten een belangrijke stap is in vermindering van de broeikasgasuitstoot en het beperken van klimaatverandering. ClimatePartner is een betrouwbare partner om deze stap te zetten.

Hoe is de controle geregeld?

Het ClimatePartner-logo op producten heeft altijd een code (ClimateID) waarmee gegevens over de CO2-voetafdruk kunnen worden opgevraagd, zoals hoeveel CO2 is gecompenseerd en via welke CO2-compensatieprojecten dit is gedaan. Het proces en de compensatieprojecten zijn gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerdee partij. ClimatePartner heeft een eigen methodiek voor controle van aangeleverde gegevens. Berekeningen kunnen op verzoek van klanten extern gecontroleerd worden.

Waar is het beeldmerk te vinden?

Op de website van ClimatePartner zijn deelnemende partijen wereldwijd te vinden.

Meer informatie

CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. CO2-uitstoot vermijden of verminderen wel. Voor uitstoot die je echt niet kunt vermijden, bestaat CO2-compensatie. Lees meer op de website van Milieu Centraal over wat CO2-compensatie wel en niet betekent. Lees uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.