Climate Neutral Certified (Bloemen)

Keurmerk
Keurmerk

Climate Neutral Certified (Bloemen)

Climate Neutral Certified is een keurmerk van de Climate Neutral Group, die producenten helpt bij het verlagen van hun klimaatimpact, in lijn met het Parijs-akkoord. Dat betekent in 2050 netto nul broeikasgasuitstoot, om klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2°C in 2050, en liever tot minder dan 1.5° Er is een Climate Neutral Certified-keurmerk voor organisaties en voor producten en diensten. Hier gaan we in op de certificering van een p...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Climate Neutral Certified is een keurmerk van de Climate Neutral Group, die producenten helpt bij het verlagen van hun klimaatimpact, in lijn met het Parijs-akkoord. Dat betekent in 2050 netto nul broeikasgasuitstoot, om klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2°C in 2050, en liever tot minder dan 1.5°

Er is een Climate Neutral Certified-keurmerk voor organisaties en voor producten en diensten. Hier gaan we in op de certificering van een product, namelijk bloemen. Voor productcertificering geldt de doelstelling van 25% daling van broeikasgasuitstoot in 2030, ten opzichte van de basismeting in 2020. Voor na 2030 is nog geen reductiedoelstelling vastgesteld.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Een deelnemende producent moet alle broeikasgasemissies van de productieketen in kaart brengen. Het gaat om uitstoot in de kas of op het land, zoals door gebruik van gas, en indirecte uitstoot bij het opwekken van aangekochte elektriciteit. Maar ook emissies van grondstoffen, aangekochte onderdelen en verpakkingsmateriaal, en transport naar en vanaf de productielocatie die direct kunnen worden toegeschreven aan het gecertificeerde product.

Op basis van de berekende totale hoeveelheid broeikasgasuitstoot wordt een reductiedoelstelling per jaar bepaald, om 25% daling in 2030 te bereiken. Per jaar moet de uitstoot dus stapsgewijs verminderen. De broeikasgasuitstoot die overblijft na verlaging van de uitstoot moet worden gecompenseerd tot netto nul uitstoot. Compensatie gebeurt door investering in duurzame klimaatprojecten (alle VCS- of Gold Standard-gecertificeerd). Dus, ook al heeft productie nog broeikasgasuitstoot tot gevolg, door de compensatie mag de producent toch claimen dat het product klimaatneutraal is gemaakt.

Dit maakt Climate Neutral Certified ambitieus op het gebied van klimaatimpact. Het Climate Neutral Certified-keurmerk stelt geen eisen aan andere relevante milieuaspecten. Mogelijk presteren gecertificeerde producenten ook beter op andere aspecten zoals energie- en bestrijdingsmiddelengebruik, als gevolg van maatregelen die ze nemen om de broeikasgasuitstoot te verlagen.

Hoe is de controle geregeld?

Naleving van de eisen wordt gecontroleerd door onafhankelijke, geaccrediteerde organisaties

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op bossen bloemen. Het Climate Neutral Certified-keurmerk wordt ook uitgegeven aan organisaties. Verder is het te vinden op producten zoals zuivel, koffie en groente en fruit. Je kunt het logo ook tegenkomen met aanvullende informatie.

Meer informatie

CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. CO2-uitstoot vermijden of verminderen wel. Voor uitstoot die je echt niet kunt vermijden, bestaat CO2-compensatie. Lees meer op de website van Milieu Centraal over wat CO2-compensatie wel en niet betekent. Lees meer over de milieubelasting van bloemen. Lees  uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening November 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.