Cleanright logo

Keurmerk
Keurmerk

Cleanright logo

Dit wereldbolletje komt voor op de verpakkingen was- en schoonmaakmiddelen. Het geeft aan dat de fabrikant zelf geformuleerde duurzaamheidsmaatregelen heeft genomen. Binnen drie jaar moeten die maatregelen op het gebied van grondstoffen, energie- en watergebruik, afvalbeheer, arbo, recallsysteem en productveiligheid voor het hele assortiment vastgelegd en toegepast zijn. Er zijn geen vaste eisen aan het product of productieproces. Daarom kan ...

  • Milieu
  • N.v.t.
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie
  • N.t.b.

Dit wereldbolletje komt voor op de verpakkingen was- en schoonmaakmiddelen. Het geeft aan dat de fabrikant zelf geformuleerde duurzaamheidsmaatregelen heeft genomen. Binnen drie jaar moeten die maatregelen op het gebied van grondstoffen, energie- en watergebruik, afvalbeheer, arbo, recallsysteem en productveiligheid voor het hele assortiment vastgelegd en toegepast zijn.

Er zijn geen vaste eisen aan het product of productieproces. Daarom kan Milieu Centraal Cleanright niet beoordelen op milieuaspecten.

Als er een groen lint om het logo staat afgebeeld zijn er wél vaste milieueisen.

Het logo wordt uitgegeven door de Charter voor Duurzaam Schoonmaken van de Europese koepel van zeepfabrikanten AISE. Een onafhankelijke organisatie controleert of de maatregelen in het duurzaamheidsplan zijn uitgevoerd. Meer informatie is te vinden op www.sustainable-cleaning.com.

 

 


Laatste screening 2017
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.