Blauwe Vlag (Stranden)

Keurmerk
Keurmerk

Blauwe Vlag (Stranden)

Blauwe Vlag is een internationaal keurmerk voor jachthavens en stranden. Er zijn eisen voor schoon zwemwater, stranden en kades, bestrijding van zwerfafval en voor veiligheid, zoals verplichte aanwezigheid van reddings- en blusmaterialen en een EHBO-post. Ook zijn er milieu-eisen: actief milieubeleid voor water, afval en energieverbruik, een verbod op lozingen door boten, en de aanwezigheid van schone toiletten. Welke eisen stelt het keurmerk?...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Blauwe Vlag is een internationaal keurmerk voor jachthavens en stranden. Er zijn eisen voor schoon zwemwater, stranden en kades, bestrijding van zwerfafval en voor veiligheid, zoals verplichte aanwezigheid van reddings- en blusmaterialen en een EHBO-post. Ook zijn er milieu-eisen: actief milieubeleid voor water, afval en energieverbruik, een verbod op lozingen door boten, en de aanwezigheid van schone toiletten.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Blauwe vlag heeft onder andere de volgende milieu-eisen:
• Waterkwaliteit moet uitstekend zijn.
• Stranden zijn (op het oog) schoon, prullenbakken worden geleegd, papier, plastic en glas wordt apart ingezameld.
• Vrijwillige eisen zijn bijvoorbeeld: Gebruik energiezuinige verlichting en verlichtingsensoren, waterbesparende maatregelen, schoonmaken alleen met middelen met eco-keurmerk.
Er zijn ook eisen voor communicatie en educatie, en voor veiligheid en comfort.

Hoe is de controle geregeld?

Blauwe Vlag heeft een onafhankelijke, maar niet geaccrediteerde controle. Stichting Keurmerk, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit is in Nederland beheerder van De Blauwe Vlag. Eigenaar van het keurmerk is FEE (Foundation for Environmental Education), een internationaal netwerk van natuur- en milieuvoorlichting.

Waar kun je het vinden?

Blauwe vlag stranden is te vinden op 61 Nederlandse stranden (2017).
Zie ook Blauwe vlag Jachthavens.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening maart 2018
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.