Beef Best

Beef Best

Beef Best is een label van Vleeshandel P. v.d. Berg.  Welke eisen stelt het keurmerk? Alle boerderijen die rundvlees leveren onder het logo Beef Best voldoen aan de eisen van Integraal Keten Beheer (IKB). De certificatie IKB Rund bevestigt dat de veehouder de wettelijke eisen t.a.v. het gebruik van antibiotica naleeft. Er zijn geen aanvullende duurzaamheidseisen. Hoe is de controle geregeld? Zie http://www.ikbrund.nl/   Op welk soort prod...

  • Milieu
  • N.v.t.
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • N.v.t.
  • Transparantie
  • N.v.t.

Beef Best is een label van Vleeshandel P. v.d. Berg. 

Welke eisen stelt het keurmerk?

Alle boerderijen die rundvlees leveren onder het logo Beef Best voldoen aan de eisen van Integraal Keten Beheer (IKB). De certificatie IKB Rund bevestigt dat de veehouder de wettelijke eisen t.a.v. het gebruik van antibiotica naleeft. Er zijn geen aanvullende duurzaamheidseisen.

Hoe is de controle geregeld?

Zie http://www.ikbrund.nl/  

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Rundvleesproducten


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.