Amelands Produkt

Paraplulogo
Paraplulogo

Amelands Produkt

Amelands Produkt is een beeldmerk op producten van en belevenissen op Ameland. Stichting Waddengroep beheert het beeldmerk. Zij is aangesloten bij de Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN), en werkt volgens dezelfde uitgangspunten, criteria en procedures als het Erkend Streekproduct. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het beeldmerk staat op producten die van Ameland afkomstig zijn en/of daar zijn geproduceerd. Het is vergelijkbaar met h...

  • Milieu
  • Niet gecheckt
  • Dier
  • Niet gecheckt
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Amelands Produkt is een beeldmerk op producten van en belevenissen op Ameland. Stichting Waddengroep beheert het beeldmerk. Zij is aangesloten bij de Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN), en werkt volgens dezelfde uitgangspunten, criteria en procedures als het Erkend Streekproduct.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het beeldmerk staat op producten die van Ameland afkomstig zijn en/of daar zijn geproduceerd. Het is vergelijkbaar met het Waddengoud-keurmerk, maar geldt specifiek voor Ameland. De producten moeten op duurzame wijze zijn gemaakt en verwerkt. Wat dit concreet inhoudt, is niet specifiek uitgewerkt.

Milieu Centraal vindt het voor de betrouwbaarheid van een beeldmerk belangrijk dat een onafhankelijke organisatie jaarlijks controleert of aan de eisen wordt voldaan. Omdat dit beeldmerk niet aan die voorwaarde voldoet, beoordelen we het ambitieniveau op milieu en dierenwelzijn niet.

Hoe is de controle geregeld?

Tweejaarlijks dienen ondernemers zelfverklaringen in over de werkwijze, die worden gecontroleerd. Deze controle is niet onafhankelijke en niet jaarlijks. Er is wel een sanctiebeleid beschreven.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Amelands Produkt had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op allerlei voedingsmiddelen van Ameland, maar ook op belevingen op het eiland en horeca met veel Amelands Produkt op het menu kan het keurmerk ook voeren.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.
Meer specifieke informatie over het keurmerk staat op de site van de Stichting Waddengroep.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.