Disclaimer

De beoordelingen in deze Keurmerkenwijzer zijn opgesteld door Stichting Milieu Centraal. Er kunnen op geen enkele wijze rechten aan deze beoordelingen ontleend worden. Stichting Milieu Centraal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de beoordelingen en het gebruik van de Keurmerkenwijzer. Ook is Stichting Milieu Centraal niet aansprakelijk voor rechtstreeks of indirect geleden schade, door wie of in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de Keurmerkenwijzer. Tevens is Milieu Centraal niet aansprakelijk voor gebruik van deze informatie door derden.